máy mới tạo ra công ty TNHH, Ltd
Địa chỉ: vô tích, tỉnh Giang Tô khách ở thị trấn khu công nghiệp
                              Điện thoại: +86-510-86523568 86521168
Fax: +86-510-86525999
   Điện thoại: +86-13701999298
                       +86-13961656789
 http: www.chinaxjs.com
 Email: wgp@wxxjs.com